Dobrá klíma vo Vašom sklade a bezpečnosť Vášho senníka

Firma Agroel sa špecializuje na klimatizácie skladov zemiakov, ovocia a zeleniny. Naša spolupráca s touto firmou sa datuje do osemdesiatych rokov minulého storočia (vtedy samozrejme nie pod hlavičkami súkromných spoločností).

Naše služby:

 • Spracovanie návrhu technického riešenia pre váš sklad.
 • Dodávka kompletného riešenia pre všetky typy skladov - integrované zmiešavacie komory, ventilátory, regulačné klapky, servopohony, chladiace agregáty, ohrievacie, zvhlčovacie iné vzduchotechnické zariadenia.
 • Lacná vzduchotechnika pre nenáročné riešenia.
 • Pre viac informácií a osobnú konzultáciu nás prosím kontaktujte.
 • Cieľom nášho zámeru je zníženie skladovacích strát a minimalizácia energetickej náročnosti, pri zabezpečení maximálnej kvality skladovaného materiálu, zníženie prácnosti, zabezpečenie spoľahlivosti, bezpečnosti a vylúčenie negatívneho vplyvu "ľudského faktora".

  Riadenie vzduchotechniky skladu je navrhnuté pomocou regulačného systému SPJ, ktorý zabezpečuje dodržanie optimálnych skladovacích podmienok, pri vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a minimalizácii energetickej náročnosti. Na procesorovú jednotku sú pripojené jednotlivé snímače, ktoré snímajú fyzikálne veličiny v sklade.

  Regulačný systém umožňuje nastavenie nasledujúcich druhov prevádzkových režimov:
 • osušovanie po naskladnení
 • hojenie
 • postupné ochladzovanie (protišokový teplotný režim)
 • dlhodobé skladovanie
 • otepľovanie
 • ručné ovládanie
 • predvoľba zákazu vetrania (preklenutie energet. špičiek)
 • nútené prevetrávanie (homogenizácia vnútorného prostredia).