Dobrý deň, ospravedlňujem sa za oneskorenú odpoveď ale ako predseda občianskeho združenia som musel pripravovať pietnu spomienku pri príležitosti 50, výročia okupácie v roku 1968. http://www.szcpv.org/18/21august.html Okrem toho som predsedom Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Námestie sv. Egídia 102 v Poprade a musím ukončiť kolaudáciu po zateplení a celkovej obnove , ktorú sme financovali z úspor dostihnutých ekologickým ohrevom TÚV termodynamickými panelmi umiestnenými na streche bytového domu.

Otázka č. 0:
Poznáte pojem slobodný softvér (nie "slobodný" v zmysle jeho ceny, ale "slobodný" v zmysle jeho licencie)? Používate nejaký takýto softvér?

Vyše 20 rokov som pracoval ako vedúci dispečingu a dispečer spoločnosti Dalkia-Veolia Energia Poprad, a.s. v Poprade, kde som mal na starosti PC pracovisko a komunikáciu s riadiacimi systémami centrálnych zdrojov tepla. Z dôvodu spoľahlivosti a bezpečnosti sme prešli na operačný systém Linux v kombinácii s Virtual boxom. Sám doma používam Linux a ak nevyhnutne niektoré programy idúce pod Windows tak len vo Virtual boxe. Linux dnes už ponuka dosť ekvivalentný programov často lepších ako platené.

Otázka č. 1:
Ako plánujete uplatniť slobodný softvér v riadení mesta, správe jeho majetku?
Máte záujem o využívanie slobodného softvéru?

Vo Francúzku a niektorých štátoch štátna správa povinne používa tzv. open source softvér, čo jednoznačne šetrí financie mesta. Preto to považujem za samozrejmosť. Slobodný softwér ponúka možnosti aj pri zabezpečení merania spotreby vody a energií v čom mesto Poprad absolútne zlyháva v porovnaní s inými mestami a finančne na to doplácajú koneční spotrebitelia – občania Popradu. Konkrétne odpisy vodomerov spoločnosť Veolia Voda prevádza ako v 19. storočí manuálne , otváraním vodomerných šácht palicami so zrkadlom . Straty a úniky sa zistia oneskorene až po koncoročnom vyúčtovaní a všetko platí občan. Pritom stačí zaviesť cenovo dostupný rádiový zber dát a preventívne monitorovanie únikov vody ako napríklad v Komárne.

Otázka č. 2:
Plánujete prehodnotiť súčasné zmluvy s dodávateľmi softvérových riešení?

Opovedal som už v otázke č. 1 , teda povinne vo verejnom záujme použivať hospodárny slobodný softvér.

Otázka č. 3:
Aký Váš postoj k SmartCity?
Ako vnímate správnosť monitorovania pohybu ľudí?
Ako budete dohliadať na otvorené a transparentné nakladanie so zozbieranými údajmi?

Pojem Smart City sa v Poprade sprofanoval nekompetentnými ľuďmi na politické ciele a jeho prakticky význam pre bežného občana nie je viditeľný. Namiesto vízii sú potrebné konkrétne riešenia, ktoré ľudom ušetria peniaze. Ako som už uvádzal ak občana okrádajú na platbách za energie a distribúciu vody inteligentná lampa mu je platná ako padák v ponorke, navyše ak lampy v niektorých častiach ako Matejovce a Kvetnica vôbec nie sú, nesvietia alebo už dokonca aj ohrozujú zdravie a životy občanov.

Monitorovaniu sa dnes už nevyhneme ale malo by byť v súlade s ochranou súkromia občanov. Ak monitorovať tak, tam kde je to opodstatnené a v záujme bezpečnosti ochrany majetku a zdravia ľudí. Mestská polícia je často pasívna ak ide o výtržníctva a rušenie nočného kľudu a na druhej strane sa zameriava len na pokutovanie psíčkarov a vyháňanie bezdomovcov. Systém na nakladanie s údajmi je legislatívne daný aj EÚ a ide len o to, aby sa dodržiaval v rámci legislatívy.

Otázka č. 4:
Ako vnímate fakt, že na školách sa uprednostňuje uzavretý komerčný softvér? Čo je podľa Vás lepšie - ak sú absolventi zruční v konkrétnom softvéri (hoci povedzme s väčšou šancou, že práve ten konkrétny budú použivať v budúcej práci), alebo ak majú čo najširšie vedomosti a zručnosti?

Som proti tomu, aby sa presadzovali obchodné záujmy a kšefty s komerčným softvérom a jednoznačne sa zasadzujem za IT gramotnosť na školách.

Otázka č. 5:
Myslíte si, že veľké softvérové spoločnosti predávajúce proprietárny softvér, majú zásadný vplyv na rozhodovanie, aký typ softvéru sa používa vo verejnej správe či v škole?

Samozrejme o všetkom rozhodujú peniaze a lobisti komerčných spoločností majú dominantný vplyv. Som za obmedzenie tohto vplyvu v záujme peňazí daňových poplatníkov čo je plne vo verejnom záujme.

Otázka č. 6:
Podporili by ste organizovanie besied, školení ohľadom slobodného softvéru?

Jednoznačne.

Otázka č. 7:
Súhlasíte so zverejnením Vašich odpovedí na portáli o slobodnom softvéri alebo blogu?

Nemám s tým žiadny problém a samozrejme súhlasím.