Dobrý deň, pán Fabo,
ďakujem za oslovenie a otázky, dole prikladám odpovede.
Budem rád, ak mi potom pošlete link na portál, kde to bude zverejnené.

Pekný večer prajem a v prípade otázok som k dispozícii.

Peter Dujava,
kandidát na primátora mesta Poprad

Otázka č. 0:
Poznáte pojem slobodný softvér (nie "slobodný" v zmysle jeho ceny, ale "slobodný" v zmysle jeho licencie)? Používate nejaký takýto softvér?

Áno, samozrejme poznám a využívam aj slobodný softvér. Napríklad operačný systém alebo kancelársky balík.

Otázka č. 1:
Ako plánujete uplatniť slobodný softvér v riadení mesta, správe jeho majetku? Máte záujem o využívanie slobodného softvéru?

Využívanie slobodného softwaru budem určite presadzovať. Dokáže okrem iného vo výraznej miere šetriť finančné prostriedky mesta, teda peniaze nás všetkých. A o efektívne využívanie zdrojov sa musíme snažiť pri každej možnej príležitosti.

Otázka č. 2:
Plánujete prehodnotiť súčasné zmluvy s dodávateľmi softvérových riešení?

Ak by nášmu tímu a mne zverili ľudia v Poprade svoju dôveru vo voľbách v novembri, čaká nás audit fungovania a práce mestského úradu. Výsledky za posledné volebné obdobie ukázali, že nefungoval optimálne. Budeme ho chcieť naštartovať. Na mestskom úrade pracuje veľa šikovných ľudí, len si musíme všetci spoločne sadnúť, dať si jasné ciele, pomenovať zodpovedné osoby a ideme. Do auditu a kontroly samozrejme zahrnieme aj všetky softvérové riešenie, ktoré aktuálne využíva mesto, vrátane mestských podnikov. Pozrieme sa na ich opodstatnenie, využívanie, licencie, ceny a zmluvy.

Otázka č. 3:
Aký je Váš postoj k SmartCity?
Ako vnímate správnosť monitorovania pohybu ľudí?
Ako budete dohliadať na otvorené a transparentné nakladanie so zozbieranými údajmi?

Smartcity je veľmi široký pojem, kde na záver skutočne môžete doslova monitorovať ľudí. To nechceme. Pojem SmartCity by som začal vyťahovať až v momente, keď budeme mať osvetlené všetky ulice v meste a budeme mať bezpečné, bezbariérové chodníky. Ale sú oblasti, kde nové technológie použijeme okamžite. Napríklad pri odpadoch a polozapustených podzemných kontajneroch a nutnosti ich vynášky. Tam dokážu nové technológie šetriť peniaze ľudí okamžite a zvýšiť úroveň služieb mesta svojim obyvateľom. V tomto a obdobných prípadoch budeme presadzovať vštky dostupné technológie.

Otázka č. 4:
Ako vnímate fakt, že na školách sa uprednostňuje uzavretý komerčný softvér? Čo je podľa Vás lepšie - ak sú absolventi zruční v konkrétnom softvéri (hoci povedzme s väčšou šancou, že práve ten konkrétny budú použivať v budúcej práci), alebo ak majú čo najširšie vedomosti a zručnosti?

Na školách by študenti mali mať možnosť vyskúšať rôzne typy softvérov. Práve tam by sa mala učiť kreativita, podporovať rozmanitosť. Nemali by sme usádzať žiakov do zaužívaných stereotypov. Softvér ako taký sa mení tak rýchlo, že po skončení školy už budú v praxi úplné iné softvérové produkty. Učme sa princípy, ukážme študentom rôzne možnosti a cesty, špecializovať sa môžu neskôr. Nezabudnime, že vývoj zrýchľuje exponenciálne.

Otázka č. 5:
Myslíte si, že veľké softvérové spoločnosti predávajúce proprietárny softvér, majú zásadný vplyv na rozhodovanie, aký typ softvéru sa používa vo verejnej správe či v škole?

Nie je žiadne tajomstvo, že je v záujme veľkých, často nadnárodných firiem využívanie ich softvéru. A vzhľadom na rozšírenie ich produktov sa im to mimoriadne darí.

Otázka č. 6:
Podporili by ste organizovanie besied, školení ohľadom slobodného softvéru?

Samozrejme.

Otázka č. 7:
Súhlasíte so zverejnením Vašich odpovedí na portáli o slobodnom softvéri alebo blogu?

Áno, bez výhrad.