Otázka č. 0:

Poznáte pojem slobodný softvér (nie "slobodný" v zmysle jeho ceny, ale "slobodný" v zmysle jeho licencie)? Používate nejaký takýto softvér?

Odpoved:

Hneď v prvej otázke odpoviem obširnejšie, keďže reálne nie je možné jednoznačne povedať Áno alebo Nie na používanie slobodného software v tej-ktorej oblasti a je nutné pristupovať k jeho používaniu po triezvom zvážení všetkých pre a proti. To platí ako pre moje súkromné potreby - tak aj pre potreby správy štátnych inštitúcií.

Pretože pojem "Slobodný software" môže byť interpretovaný rôzne - len pre ujasnenie pojmu - podla nadácie slobodného software (Free SoftwareFoundation) slobodný software poskytuje:
● slobodu spustiť program na akýkoľvek účel
● slobodu študovať a upravovať program
● slobodu kopírovať program, aby bolo možné pomáhať svojim blížnym
● slobodu vylepšiť program a poskytnúť toto vylepšenie verejnosti, aby bolo na úžitok celej spoločnosti

Sú to všetko pekné veci, často ale na úkor autorských práv ako aj na úkor zaslúženej finančnej odmeny za vykonanú prácu. Myslím že je zrejmé, že nie vždy je pri takýchto produktoch zaručený technologický vývoj využívajúci najnovšie znalosti či rôzne patenty a teda takéto produkty môžu, ale nemusia byť v technologickej či bezpečnostnej nevýhode oproti komerčnému software.

Na druhej strane komerčný software aj keď spravidla poskytuje vyšší komfort, novšie technológie či lepšiu podporu ako slobodný software - stojí nemalé peniaze a úprimne povedané - nie vždy je pre daný účel nevyhnutný. Tu dávam do pozornosti článok "Softvér zadarmo? Štát ho vylúčil a rovno kúpi stotisíc licencií od Microsoftu" - https://zive.azet.sk/clanok/133711/softver-zadarmo-stat-ho-vylucil-a-rovno-kupi-stotisic-licencii-od-microsoftu/

No a či takýto software používam? Myslím že drvivá väčšina občanov ho (aj keď nevedomky) využíva. Či už sa jedná o internetový prehliadač Mozilla, Open Office, alebo grafický editor GIMP či snáď najrozšírenejšie spojenie webových serverov Apache s databázou MySQL. A používanie všetkých hore spomenutých riešení (okrem Apache a MySQL) by som si vedel predstaviť v softvérových riešeniach pri správe štátnych inštitúcií.

Otázka č. 1:

Ako plánujete uplatniť slobodný softvér v riadení mesta, správe jeho majetku? Máte záujem o využívanie slobodného softvéru?

Odpoved:

Používanie všetkých spomenutých riešení (okrem Apache a MySQL) by som si vedel predstaviť v riadení mesta a správe jeho majetku.

Otázka č. 2:

Plánujete prehodnotiť súčasné zmluvy s dodávateľmi softvérových riešení?

Odpoved:

Viete - netreba hľadať chyby tam kde nie sú. Ak niečo funguje a je s tým 100%tná spokojnosť - nie je dôvod nič prehodnocovať. A naopak - v prípadoch ak niečo nefunguje tak ako má - je zrejmé že takéto zmluvy volajú po tom aby som ich buď ja, alebo niekto iný prehodnotil.

Otázka č. 3:

Aký Váš postoj k SmartCity?
Ako vnímate správnosť monitorovania pohybu ľudí?
Ako budete dohliadať na otvorené a transparentné nakladanie so zozbieranými údajmi?

Odpoved:

SmartCity je úžasný projekt. Treba si však citlivo uvedomiť kde je tá zdravá hranica čo ešte je v prospech občanov a čo už je ako sa hovorí "cez čiaru". Prichádzajú tu do konfliktu dve oblasti: "bezpečnosť a komfort" versus "súkromie občanov". A tu bude nutná diskusia nielen s občanmi, ale aj odborníkmi.

Otázka č. 4:

Ako vnímate fakt, že na školách sa uprednostňuje uzavretý komerčný softvér? Čo je podľa Vás lepšie - ak sú absolventi zruční v konkrétnom softvéri (hoci povedzme s väčšou šancou, že práve ten konkrétny budú použivať v budúcej práci), alebo ak majú čo najširšie vedomosti a zručnosti?

Odpoved:

Používanie uzavretého komerčného software na školách je podľa mňa v poriadku. Na školách sa totiž majú učiť v súlade s najnovšími technológiami, a tie sú najviac obsiahnuté práve v komerčnom software, ktorý spravidla určuje smer vývoja v tej-ktorej oblasti.

Otázka č. 5:

Myslíte si, že veľké softvérové spoločnosti predávajúce proprietárny softvér, majú zásadný vplyv na rozhodovanie, aký typ softvéru sa používa vo verejnej správe či v škole?

Odpoved:

Proprietárny softvér neposkytuje slobody aké poskytuje slobodný software a spravidla sa jedná o komerčný software. Pri rozhodovaní aký typ software sa používa má samozrejme silný vplyv aj lobing rôznych softvérových spoločností. A aj keď si myslím že pri výbere softvéru väčšinou nakoniec zvíťazí zdravý rozum - nemyslím si to o jeho cene, ktorá podľa medializovaných informácií býva spravidla cenníková, aj keď štát by si určite vedel vyrokovať exkluzívnejšie podmienky.

Otázka č. 6:

Podporili by ste organizovanie besied, školení ohľadom slobodného softvéru?

Odpoved:

Podporil by som organizovanie besied a diskusií ohladom slobodného versus komerčného softvéru - kde by boli zastúpení ako zástupcovia a propagátori slobodného ale aj komerčného software.

Otázka č. 7:

Súhlasíte so zverejnením Vašich odpovedí na portáli o slobodnom softvéri alebo blogu?

Odpoved:

Ta hej