Kaskádové plniče big-bagov sa používaju k rýchlemu a šetrnému naplneniu big-bagov, paletových paliet a podobných obalov zemiakmi, cibuľou, atď.

Kvôli vysokej výkonnosti a kontinuálnej prevádzke je plnič dvojitý - s rozdeľovacím dopravníkom na vrchu stroja. Kaskády sa automaticky zdvíhajú pri plnení produktom.

Po výmene obalu (big-bagu) sa kaskáda spustí tlačidlom do neho, a po naplnení druhého big-bagu sa automaticky spustí plnenie už pripraveného big-bagu.

Stroje je možné vybaviť vážiacim systémom, ktorý po dosiahnutí nastavenej hmotnosti prepína plnenie do druhého, pripraveného big-bagu.

Technické údaje

Parameter
BIG-BAG
Hmotnosť
280 kg
Šírka stroja
1400 mm
Dĺžka stroja
1400 mm
Výkonnosť stroja

     
5 - 15 t/h