Boxové sklady sú vhodné na uskladnenie zemiakov, cibule a niektorých druhov koreňovej zeleniny. Jeho výhodou je vyššia účinnosť vetrania v porovnaní so skladovaním v paletách. Nakoľko je chladiaci vzduch vháňaný do materiálu pod vyššim tlakom, tak aj účinok vetrania je vyšší a kvalitu materiálu je možno ľahšie ovplyvniť.

Naopak výhodou vzduchotechnického systému je skutočnosť, že kvalitu skladovaného materiálu je možné vzduchotechnickými zásahy lepšie ovplyvniť (napr. pri skladovaní zemiakov fázy osušenie, hojenie, postupného schladzovanie pod.).

Zmiešavacie komory, ktoré sú rovnako ako u paletových skladov základnou podmienkou úspešného skladovania, sú u skladov s voľne uloženým materiálom spravidla riešené v rámci stavebných úprav. Prevetrávacia kanály môžu byť nadpodlažné (oceľové, drevené, plastové), alebo podpodlažné, zakryté drevenými, železobetónovými, alebo kovovými roštami.

Rozmiestnenie vzduchotechnicých kanálov, ich rozmer a tvar, rovnako ako prevedenie vzduchotechnických zmiešavacích komôr musí byť vždy predmetom fundovaného vzduchotechnického výpočtu.

Nevýhodou je vyššia energetická náročnosť, spotreba vzduchu je od 100 do 300 m3/t/hod pri tlaku 150 až 300 Pa.

Snímanie a priebeh teplôt, spolu s ovládaním komponentov, je možné monitorovať aj na ďiaľku, cez modem (tiež GPS modem) s pripojením na PC.