V našom portfóliu sa nachádza aj technika monitorovania teplôt s následnou reguláciou v halových senníkoch.

Zariadenie zvyčajne pozostáva z teplotných snímačov s dĺžkou 2,2 m, snímača vonkajšej teploty a vlhkosti, procesorovej a zobrazovacej jednotky a so spínacou doskou.

Pri regulácie teploty v senníku s už osadenými ventilátormi je možné napojenie na pôvodný regulačný systém.

Snímanie a priebeh teplôt, spolu s ovládaním komponentov, je možné monitorovať aj na ďiaľku, cez modem (tiež GPS modem) s pripojením na PC.

Základom systému je procesorová jednotka, ktorá sníma (prostredníctvom odporových snímačov) teploty v sene, vonkajšiu teplotu a vlhkosť, a na základe týchto informácii rozhoduje o potrebe vháňania vzduchu do materiálu.

Softvér vypočítava rosný bod v materiáli a vo vonkajšom prostredí a rozhoduje, či prevetrávanie vzduchom bude mať sušiaci účinok. Najvyššou prioritou regulačného procesu je však monitorovanie a úprava teploty v sene.

V prípade rizika požiaru systém informuje obsluhu akustickým signálom – sirénou – a tiež rozoslaním SMS a zvonením na definované telefónne čísla.

Systém archivuje namerané hodnoty a umožňuje ich grafické zobrazenie v obslužnom softvéri v počítači. Ovládanie, kontrola a nastavenie parametrov regulačného procesu je možné lokálne – pomocou klávesnice a displeja priamo v rozvodni senníka – a tiež diaľkovo – pomocou softvéru v počítači.

Prenos dát a pokynov riadenia môže byť uskutočnené viacerými spôsobmi a protokolmi, napr. vedenie káblom, zapojenie v lokálnej intranetovej sieti, GSM modemom (potreba pevnej IP adresy).

Systém je vybavený autodiagnostikou porúch – snímačov, ventilátorov, podmienok regulácie.

Sennik
sennik