Pri dávkovaní je produkt vynášaný jedným dopravníkom do váženej násypky. Aktuálna hmotnosť je zobrazovaná na svietiacom displeji. Dovažovanie sa prevádza spomaľovaním dopravníka.
Po dosiahnutí požadovanej hmotnosti sa násypka (ručne – pedálom, alebo automaticky) otvorí a jej obsah je vyprázdnený do obalu.
Násypka váhy je uchytená na tenzometrických snímačoch sily s teplotnou kompenzáciou. Signály zo snímačov prevádza analogovo-číslicový prevodník na digitálny signál, ktorý je ďalej spracovávaný. Výstupom vyhodnocovacej elektroniky sú spojité signály, ktoré prostredníctvom slaboprúdových spínacích prvkov ovládajú silnoprúdové časti stroja.
Vyhodnocovacia elektronika umožňuje nastavenie parametrov váženia (finálna hmotnosť, hmotnosť pri ktorej sa vypne hrubé navažovanie...), a umožňuje dováženie násypky pri ustálení snímačov.
Otváranie dverí násypky je stlačeným vzduchom.

Váživosť, veľkosť násypiek, unášačov dopravníka, úchyty vriec - podľa priania zákazníka.


Niekoľko rozdielov oproti bežne predávaným váham (ako BH9000SE, KMK WP30Eco,...):

 • ovládanie váženej násypky dvojčinným pneumatickým piestom
 • vlastná riadiaca a vyhodnocovacia elektronika = veľmi lacné opravy
 • všetky komponenty elektroniky (snímanie – vyhodnocovanie – riadenie) vždy na sklade
 • vlastný modifikovateľný softvér podľa priania klienta
 • váha po stlačení pedálu otvorí násypku (alebo sa tak udeje automaticky – podľa nastavenia v menu), vyprázdni ju, a pred zatvorením preverí, či sa produkt nezablokoval (kontrolou zostávajúcej hmotnosti); pokiaľ áno, tak ostane otvorená, po vyčistení (operátorom) sa pedálom dá povel k jej zatvoreniu a váženie pokračuje ďalej; toto je užitočné aj pri práci s automatickou baličkou – nestane sa, aby išla séria nesprávnych hmotností
 • (stroj sníma z indikátora okamžitú hmotnosť, a nielen diskrétne výstupy z komparátora indikátora, ako je tomu u iných strojov)
 • softvér a vstupy môžu mať prípravu na signál od baliaceho stroja
 • softvér môže dávať signály i do tlačiarne baliaceho stroja, ak tento nie je vybavený prípravou na tlačiareň
 • vylepšený algoritmus váženia = presnejšie navážky
 • elektronika umožňuje pomocou LCD displeja a tlačidiel testovať vstupy a výstupy stroja, čím je zjednodušená diagnostika
 • napájanie 230 V AC (nie je potreba 3-fázovej zásuvky)

 • DV130
  DV130
  DV130