8-a viac kanálové automatické váhy sú určené na presné váženie poľnohospodárskych produktov ako zemiaky, cvikla, cibuľa, mrkva,...

Princípom je nájsť počet a umiestnenie navažovacích schránok, ktorých súčet tvorí hodnotu najbližšiu požadovanej hmotnosti.

Pri plnení schránok je v každej schránke produkt s rozdielnou hmotnosťou.

Program združí najvyššie hmotnosti a hľadá najmenší počet schránok potrebných k požadovanej kombinácii.

Potom začne od najnižších hmotností a hľadá najväčší počet schránok potrebných k požadovanej kombinácii.

Týmto spôsobom sa eliminuje množstvo možností, ktoré nemôžu vytvoriť dobrú kombináciu.

V ďalšom kroku sa hľadá taká kombinácia, aby chyba váženia bola čo najnižšia, pri súčasnom využití aspoň 60% z počtu schránok, čím sa zabezpečí dostatočné množstvo prázdnych schránok pri ďalšom navažovaní.

Týmto je zabezpečená vysoká presnosť váženia.

Výkonnosť stroja závisí od konečnej požadovanej hmotnosti. Pri vážení 1 kg balení je výkonnosť okolo 5 t/h, pri vážení 25 kg balení je okolo 15 t/h.

Stroje sa vyrába v prevedení s 8 - 16-timi-kanálmi.

Prevedenie môže byť i z antikorovej ocele.


 

  Manter M8 - 8-kanálová váha
  Rozsah váženia 1 - 10 kg
  Výkonnosť pri 2,5 kg vážení 30 ks/min
  Potreba vzduchu 0,1 m3/min, 6 Bar
  Požadované napájanie 3 x 400 V / 50 Hz   +  N + GND
  Hmotnosť stroja 1250 kg

 

  Manter M10 - 10-kanálová váha
  Rozsah váženia 1 - 12,5 kg
  Výkonnosť pri 2,5 kg vážení 40 ks/min
  Potreba vzduchu 0,125 m3/min, 6 Bar
  Požadované napájanie 3 x 400 V / 50 Hz   +  N + GND
  Hmotnosť stroja 1450 kg

 

  Manter M12 - 12-kanálová váha
  Rozsah váženia 1 - 15 kg
  Výkonnosť pri 2,5 kg vážení 55 ks/min
  Potreba vzduchu 0,15 m3/min, 6 Bar
  Požadované napájanie 3 x 400 V / 50 Hz   +  N + GND
  Hmotnosť stroja 2050 kg

 

  Manter M16 - 16-kanálová váha
  Rozsah váženia 1 - 15 kg
  Výkonnosť pri 2,5 kg vážení 55 ks/min
  Potreba vzduchu 0,2 m3/min, 6 Bar
  Požadované napájanie 3 x 400 V / 50 Hz   +  N + GND
  Hmotnosť  stroja 2250 kg

 

  Manter M10 L - 10-kanálová váha pre veľké hmotnosti
  Rozsah váženia 5 - 25 kg
  Výkonnosť pri 25 kg vážení 14 ks/min
  Potreba vzduchu 0,125 m3/min, 6 Bar
  Požadované napájanie 3 x 400 V / 50 Hz   +  N + GND
  Hmotnosť stroja 1450 kg

 

  Manter M12XL - 12-kanálová váha pre veľké hmotnosti (verzia Ca pre mrkvu)
  Rozsah váženia 5 - 25 kg
  Výkonnosť pri 25 kg vážení 22 ks/min
  Potreba vzduchu 0,15 m3/min, 6 Bar
  Požadované napájanie 3 x 400 V / 50 Hz   +  N + GND
  Hmotnosť stroja 2250 kg

 

  Manter 25/6 - viachlavová priama váha
  Rozsah váženia 5 - 25 kg
  Výkonnosť pri 25 kg vážení 14 ks/min
  Potreba vzduchu 0,1 m3/min, 6 Bar
  Požadované napájanie 3 x 400 V / 50 Hz   +  N + GND
  Hmotnosť stroja 1050 kg

 

  Manter 2004 - priemyselná váha
  Rozsah váženia 0,1 - 3 kg
  Výkonnosť pri 0,1 kg vážení 30 ks/min
  Potreba vzduchu 0,1 m3/min, 6 Bar
  Požadované napájanie 3 x 400 V / 50 Hz   +  N + GND
  Hmotnosť stroja 300 kg

 

  Manter M8i - priemyselná váha
  Rozsah váženia 0,1 - 3 kg
  Výkonnosť pri 0,5 kg vážení 50 ks/min
  Potreba vzduchu 0,15 m3/min, 6 Bar
  Požadované napájanie 3 x 400 V / 50 Hz   +  N + GND
  Hmotnosť stroja 750 kg

 

  Manter M10i - priemyselná váha
  Rozsah váženia 0,1 - 3 kg
  Výkonnosť pri 0,5 kg vážení 65 ks/min
  Potreba vzduchu 0,15 m3/min, 6 Bar
  Požadované napájanie 3 x 400 V / 50 Hz   +  N + GND
  Hmotnosť stroja 800 kg